TRIPSY
Moje služby
 • Individuální terapie, poradenství (50min)
  800 Kč
 • Párová terapie (50min)
  1.000 Kč
 • Diagnostika osobnosti, emočního stavu, rozumových schopností a dílčích kognitivních funkcí (např. zjištění aktuální úroveň výkonnosti, včetně školní zralosti, pozornosti, paměti, studijních předpokladů, osobnostních charakteristik
  2 - 3 hodiny přímé práce, vč. vyhodnocení a vypracování zprávy
  3.000 Kč

Ve své práci se řídím etickým kodexem psychologické činnosti, především kladu důraz na:

 • profesionalitu
 • mlčenlivost
 • důvěrnost ve vztahu k informacím
 • nestrannost
 • respekt ke klientovi