TRIPSY
Naše služby
 • Individuální terapie (50min)
  600 Kč
 • Párová terapie (50min)
  800 Kč
 • Diagnostika osobnosti, emočního stavu, rozumových schopností a dílčích kognitivních funkcí (např. zjištění aktuální úroveň výkonnosti, včetně školní zralosti, pozornosti, paměti, studijních předpokladů, osobnostních charakteristik
  2 - 3 hodiny přímé práce, vč. vyhodnocení a vypracování zprávy
  1.000 - 2.000 Kč dle náročnosti
 • Vedení odborných seminářů a workshopů
  cena dle dohody
 • Poradenství
  cena domluvou dle času a tématu

Ve své práci se řídíme etickým kodexem psychologické činnosti, především klademe důraz na:

 • profesionalitu
 • mlčenlivost
 • důvěrnost ve vztahu k informacím
 • nestrannost
 • respekt ke klientovi