TRIPSY
O mně
PhDr. Jana Vysloužilová
PhDr. Jana Vysloužilová

Vzdělání
  • Psycholog, vystudovala jsem Filozofickou fakultu UP v Olomouci, obor psychologie
  • Psychoterapeut, mám ukončené certifikované psychoterapeutické vzdělávání daseinsanalyticky orientované, včetně teorie a supervize /1994 - 2005/

Další odborné vzdělání
  • Systemický výcvik - Umění pomáhat
  • Kurz - Rodina v procesu změny
  • FIE - Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina
  • Arteterapeut, absolvovala jsem arteterapeutický výcvik akreditovaný Českou arteterapeutickou asociací /1995/

Klientům nabízím kvalifikovanou psychoterapii, kterou chápu jako poskytnutí bezpečného prostoru a času pro sdílení pocitů, hledání cest...

Naslouchám, snažím se poznat klientův prožitkový svět, postupně odhalovat zdroje, vlivy a okolnosti potíží, nacházet síly, podporovat změny a doprovázet...

V případě, že klient potřebuje pomoc při řešení a překonání konkrétního aktuálního problému /např. vztahového, komunikačního, výchovného, pracovního/ využívám psychologického poradenství – poskytnutí odborné informace k problému, doporučení, radu, nácvik potřebných dovedností. Většinou se jedná o krátkodobější formu pomoci.

Tam, kde slova nestačí obsáhnout a vyjádřit pocity a prožitky, používám arteterapii, prostřednictvím které je mnohdy možné sdělit nesdělitelné... Jde o léčebný postup, který využívá výtvarný projev – malování, kreslení. Při práci s barvami a ostatními materiály nejde o výtvarné nadání. Estetická úroveň práce je vedlejší, cílem není vytvoření uměleckého díla, ale sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků...

Vedu skupinová setkávání dětí, dospívajících nebo dospělých, kteří mají zájem rozvíjet své schopnosti a myšlení.

Metoda (FIE) pomáhá k rozvoji kognitivních schopností, učí uvědoměle pracovat, odstraňuje z práce impulzivitu a strach z chyby, upevňuje sebedůvěru, rozvíjí vyjadřování a učí respektovat jiný názor. Podporuje vytrvalost, trpělivost, posiluje schopnost překonávat překážky.