TRIPSY
Jak vzniklo naše pracoviště

Rozhodly jsme se vytvořit místo, které bude pro klienty příjemné, bezpečné a nebude svazováno nařízeními pojišťoven. Místo, kde prostor, čas i množství diagnostické a terapeutické práce bude určováno pouze potřebami našich klientů.

Nabízíme propojení našich znalostí a dovedností v oblasti psychologie, psychoterapie, psychosomatické medicíny. A také pediatrie, rodinné terapie psychosomatických poruch, práce s rodinou, dětmi i dospělými.

Náš tým