TRIPSY
PhDr. Pavla Štalmachová
PhDr. Pavla Štalmachová
VZDĚLÁNÍ
 • FF UP Olomouc, jednooborová psychologie

DALŠÍ VZDĚLÁNÍ
 • Výcvik v dynamicky orientované skupinové psychoterapii
 • Výcvik v integrované supervizi
 • Sociálně psychologický výcvik
 • Komunikační strategie, taktiky a techniky
 • Práce s rodinou
 • Trénink asertivity

PRAXE
 • Pedagogicko psychologická poradna, Manželská a předmanželská poradna – psycholog
 • Externí vysokoškolský učitel
 • Školní psycholog, metodik pro školní psychology

LEKTORSKÁ ČINNOST
 • Lektor sebezkušenostních výcvikových seminářů pro pedagogy
 • Lektor v problematice komunikačních dovedností, řešení konfliktů, asertivity

NABÍZÍM
 • Psychodiagnostiku, psychologické poradenství, psychoterapii pro děti, dospívající a jejich rodiče. Se zaměřením na vývojové, výukové, výchovné, vztahové, komunikační potíže, na osobnostní problémy, na oblast rodinných vztahů.
 • Kariérové poradenství (volba SŠ, VŠ)
 • Odborné vzdělávání, lektorování, vedení výcvikových aktivit prožitkovou, sebezkušenostní formou
 • Supervizi vč. Bálintovských skupin
 • Programy pro školy, pro pedagogy (workshopy, přednášky, supervize, „sborovna“ – práce s týmem), pro žáky (programy seberozvoje, sociální klima třídy a školy), pro asistenty pedagoga (možnost supervizních setkání)
 • Krizovou intervenci