TRIPSY
MUDr. Barbora Branna
MUDr. Barbora Branna
VZDĚLÁNÍ
 • Lékařská fakulta University Palackého v Olomouci
 • ARO MNOF
 • Dětské MNOF
 • Atestace z dětského lékařství
 • Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava - Muglinov od roku 2004
 • Homeopatie Boiron
 • Rodinný terapeut – čtyřletý výcvik RODINNÉ TERAPIE pod vedením MUDr.Vladislava Chvály a Mgr.Lídy Chválové-Trapkové (www.lirtabs.cz)
 • Pražská škola psychosociálních studií – kurz práce se sny
 • Akupunktura - Institut lékařského vzdělávání Praha
 • Člen společnosti psychosomatické medicíny a psychodomatického sdružení
 • Školitel - UK Praha 2.LF, ILF - Psychosomatika u dětí, Rodinná terapie v pediatrii

Ve své každodenní práci dětské lékařky se velmi často setkávám se situací, kdy klasická medicína neposkytuje dostatek prostoru a času pro mé dětské pacienty a jejich rodiny. V pediatrii, více než kde jinde, je velmi dobře viditelné, jak nemoc a stonání ovlivňuje naše nejbližší rodina, vztahy v ní a to co se nám v životě děje.

U mnoha nemocí je velmi důležité udělat podrobnou anamnézu, dále všechna potřebná vyšetření, stanovit či vyloučit onemocnění a navrhnout léčbu. Ale co když lékař žádné onemocnění nenachází a pacient má stále potíže, symptomy a není mu lépe?

Pak přichází na řadu psychosomatická medicína, která vnímá člověka nejen jako tělo, ale také duši a prostor, ve kterém se odvíjí život člověka tzv. bio-psycho-sociální model.

Ptá se nejen na otázky „Co Vás bolí?“, ale také „Co Vás trápí?“, „Kdo Vás zlobí?“, „Co se Vám v životě děje?“. Dívá se na nemoc z jiného úhlu pohledu a řeší ji v širším kontextu.

A do tohoto kontextu patří pacientova rodina. Může to být třeba jen partner, ale mohou to být všichni, kdo do rodiny patří...třeba i pes.